راه ماندگاری

فراخوان اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان

تاریخ شروع: 1396/9/18
تاریخ پایان: 1396/11/15
آسیب های اجتماعی
فراخوان اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان كه در دانشكده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار مي گردد

فراخوان اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان كه در دانشكده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار مي گردد
مهلت ارسال چكيده ١٥ بهمن ماه سال جاری

مکان :تهران شریعتی خیابان شهید داود گل نبی دانشکده علوم اجتماعی دبیرخانه همایش

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.