راه ماندگاری

نشست های تاریخ شفاهی

تاریخ شروع: 1396/9/21
تاریخ پایان: 1396/9/21
آسیب های اجتماعی
جنگ چهره زنانه ندارد
نشست های تاریخ شفاهی
جنگ چهره زنانه ندارد
سخنرانان:
دکتر اسماعیل عالی زاد
نیما شجاعی باغینی
سه شنبه ۹/۲۱
ساعت ۱۲ الی ۱۴
مکان : تهران شریعتی خیابان شهید داود گل نبی دانشکده علوم اجتماعی علامه  طباطبائی سالن مطهری
شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.