راه ماندگاری

شبکه یاری کودکان کار

تاریخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان: 1396/12/20
کودکان کار
شبکه یاری کودکان کار به جمع حامیان مسابقه «نوروز در نگاه کودکان پناهنده و مهاجر افغانستان» پیوست.

 شبکه یاری کودکان کار به جمع حامیان مسابقه «نوروز در نگاه کودکان پناهنده و مهاجر افغانستان» پیوست.

مکان :خیابات نجات اللهی خیابان سیند شرقی شماره 20 ساختمان 32 واحد

زمان :ارسال تا 20 اسفند

فرا خوان مسابقه نقاشی

نوروز در نگاه کودکان مهاجر افغانستان


شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.