راه ماندگاری

بازارچه خیریه به نفع کودکان مبتلا و نیازمند

تاریخ شروع: 1397/8/19
تاریخ پایان: 1397/8/21
کودکان نیازمند
کودکان فرشته اند بازارچه خیریه به نفع کودکان مبتلا و نیازمند
کودکان فرشته اند
بازارچه خیریه به نفع کودکان مبتلا و نیازمند
زمان:۱۹،۲۰،۲۱ آبان ماه ساعت ۱۰ تا ۱۷
مکان:دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتظرتونیم✨🌱
@koodakancharity
شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.