راه ماندگاری

مهر ایراینی با کودکان کار

تاریخ شروع: 1395/7/9
تاریخ پایان: 1395/7/9
کودکان کار
هزینه هر بلیط جهت خرید لوازم تحریر دو کودک زباله گرد که تحت حمایت انجمن هستند خواهد شد .
با خرید یک بلیط و شرکت در یک برنامه فاخر  در کنار هنرمندان  شما رابصرف شام ایرانی در یکی از باغ موزه های تاریخی تهران  دعوت میکنیم . هزینه هر بلیط جهت خرید لوازم تحریر دو  کودک زباله گرد که  تحت حمایت انجمن هستند خواهد شد
شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.