راه ماندگاری
شيوع اعتياد در هنرستان‌ها بيش از دبيرستان‌هاست

شيوع اعتياد در هنرستان‌ها بيش از دبيرستان‌هاست

1397/7/19 - - اعتیاد
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در استان اصفهان آمار شيوع اعتياد در هنرستاني‌ها بيش از دبيرستان‌هاست، از اين رو در سال تحصيلي جاري آموزش‌هاي لازم در خصوص مواد مخدر در هنرستان‌ها ارائه مي‌شود.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در استان اصفهان آمار شيوع اعتياد در هنرستانيها بيش از دبيرستانهاست، از اين رو در سال تحصيلي جاري آموزشهاي لازم در خصوص مواد مخدر در هنرستانها ارائه ميشود.

اصغر هدايت افزود: افزايش قيمت ارز در قيمت مواد مخدر تغيير زيادي ايجاد نکرده است و اين موضوع توسط فعالان آن مديريت شده چراکه بقاي اين حوزه در حفظ مشتري است. وي با اشاره به اينکه رهبر معظم انقلاب نسبت به آسيبهاي اجتماعي حساس هستند و دولت را مکلف کردهاند در اين زمينه ورود پيدا کند، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه به اين موضوع توجه ويژه شده و در افق 1400 به شکل نظاممند برنامهريزي شده و بر اين اساس، طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها براي اجرايي شدن ابلاغ شده و مقابله با آسيبهاي اجتماعي در اولويت اقدامات نظام قرار گرفته است. وي عنوان کرد: در استان اصفهان آمار شيوع اعتياد در هنرستانها بيشتر از دبيرستانهاست و در سال تحصيلي جديد آموزش و پرورش موظف شده که در همه هنرستانهاي استان اصفهان و 40 درصد دبيرستانها بر اساس تفاهمنامهها به دانش آموزان و خانواده آنها آموزشهاي لازم در خصوص مواد مخدر را بدهد.

 
شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.