راه ماندگاری
 بيماري سرطان کيسه صفرا

بيماري سرطان کيسه صفرا

1397/3/17 - - سرطان
کيسه صفرا يک عضو کوچک گلابي شکل است که دقيقا در زير کبد و در بالاي شکم قرار دارد
سرطان کيسه صفرا چيست؟
سرطان کيسه صفرا يک بيماري است که در آن ياخته هاي بدخيم در بافت هاي کيسه صفرا ديده مي شود. شکل کميابي از اين سرطان، سرطان مقدماتي صفرا است که در لايه مياني کيسه صفرا آغاز مي شود و از طريق لايه هاي خارجي رشد مي کند.
کيسه صفرا يک عضو کوچک گلابي شکل است که دقيقا در زير کبد و در بالاي شکم قرار دارد. صفرا مايعي است که توسط کبد ساخته مي شود و به هضم چربي غذاها کمک مي کند. صفرا از طريق مجراي مشترک صفرا (مجرايي که کيسه صفرا را به کبد و بخش نخست از روده کوچک وصل مي کند) از صفرا آزاد مي شود. سرطان کيسه صفرا در بين زنان، دو برابر مردان شايع است.
نشانه ها
علايم و نشانه هاي سرطان کيسه صفرا مي تواند شامل موارد زير باشد:
• درد شکمي، به ويژه در قسمت بالا و راست شکم
• نفخ شکم
• احساس خارش
• تب
• کاهش اشتها
• کاهش وزن ناخواسته
• تهوع
• زرد شدن پوست و سفيدي چشم ها (يرقان يا زردي)
عوامل ابتلاء به سرطان کيسه صفرا
برخي از شرايط و بيماري هاي مرتبط که ممکن است احتمال ابتلاء به سرطان کيسه صفرا را افزايش دهند، اينها هستند:
سنگ کيسه صفرا: صفراي مايع ممکنست در شرايط خاص، سخت شود و به يک ماده سنگي شکل تبديل شود. چندين سنگ کوچک و يا يک سنگ بزرگ مي توانند مسير جريان صفرا را ببندند.
سنگ کيسه صفرا معمولا در زنان ميان سال ديده مي شود. اما به جز کساني که سنگ کيسه صفرا دارند، افراد کمي وجود دارند که دچار سرطان کيسه صفرا مي شوند.
کيست هاي Choledochal: کيست هاي پر از صفرا ممکنست در مجراي صفرا بوجود بيايند. گاهي جداره کيست ها ممکنست ياخته هاي پيش سرطاني ايجاد کند که سبب افزايش احتمال ابتلاء به سرطان کيسه صفرا مي شود.
کيسه صفراي Porcelain: شرايطي مي باشد که رسوبات کلسيمي، ديواره کيسه صفرا را مي پوشاند. ممکن است که ارتباطي بين تورم مزمن و آهکي شدن کيسه صفرا وجود داشته باشد.
پوليپ هاي کيسه صفرا: رشد موارد غيرطبيعي بر روي کيسه صفرا، ممکنست ناشي از انباشته شدن بافت هاي غشاء مخاطي باشد. انواع گوناگوني از پوليپ هاي کيسه صفرا وجود دارد که شامل پوليپ هاي کلسترول مي شود.
پوليپ هاي کوچک (کوچک تر از يک سانتيمتر) معمولا خوش خيم هستند اما ممکنست پوليپ هاي بزرگ تري نيز بوجود بيايند.
موارد غير طبيعي مجراي صفرا: شرايط ديگري نيز ممکن است سبب شوند که کيسه صفرا احتمال دچار شدن به سرطان را داشته باشد.
قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي: برخي بررسي ها نشان داده است که قرار گرفتن در معرض مواد شيمايي به ويژه در صنايع لاستيک و بافندگي، ممکن است سبب افزايش احتمال ابتلاء به سرطان کيسه صفرا شود.
سن، جنسيت و ديگر عوامل ابتلاء به سرطان کيسه صفرا
احتمال ابتلاء به سرطان کيسه صفرا با بالا رفتن سن افزايش مي يابد. بيشتر موارد تشخيص اين سرطان در بين کساني است که بيش از 65 سال سن دارند. زنان دو برابر مردان احتمال دارد که دچار اين سرطان شوند.
چاقي نيز به عنوان عاملي براي ابتلاء به سرطان کيسه صفرا مي باشد، عاملي که ممکن است در ارتباط با تورم کيسه صفرا باشد.
توجه: هر عاملي که سبب افزايش احتمال ابتلاء به بيماري باشد، عامل احتمال ابتلاء ناميده مي شود. داشتن يکي از اين عوامل، به معني اين نيست که دچار سرطان خواهيد شد و نداشتن اين عوامل نيز به معني اين نيست که دچار سرطان نخواهيد شد.
اگر فکر مي کنيد که يک يا چند عامل از اين عوامل را داريد، موضوع را با پزشک خودتان درميان بگذاريد.
علائم سرطان کيسه صفرا, درمان سرطان کيسه صفرا
روشهاي تشخيص سرطان کيسه صفرا
انواع سرطان کيسه صفرا
بيشتر سرطان هاي کيسه صفرا از نوع adenocarcinomas مي باشند و لايه هاي پوشاننده سيستم گوارشي را پديد مي آورند. براساس ظاهر تومور در زير ميکروسکوپ،
برخي از انواع فرعي اين نوع سرطان عبارتند از: سرطان داراي برآمدگي، گره دار و لوله اي شکل.
انواعي سرطان کيسه صفرا اينها هستند : سرطان ياخته هاي فلسي، سرطان ياخته هاي "حلقه انگشتري" و سرطان adenocarcinomas.
آزمايش هاي تشخيصي
آزمايش ها و روش هايي که براي تشخيص سرطان کيسه صفرا به کار برده مي شوند شامل موارد زير هستند:
• آزمايشات خون. آزمايشات خون براي بررسي عملکرد کبدي مي تواند به پزشک شما در تشخيص علت علايم و نشانه هاي شما کمک کند.
• روش هاي تصويربرداري از کيسه صفرا. اين روش هاي تصويربرداي شامل سونوگرافي، سي تي اسکن و MRI هستند.
تعيين شدت و مرحله سرطان کيسه صفرا
زماني که پزشک سرطان کيسه صفرا را در بيمار تشخيص مي دهد، مرحله بعد تعيين شدت و مرحله سرطان خواهد بود. شدت و مرحله سرطان مي تواند در تعيين پيش آگهي بيماري و گزينه هاي درماني براي بيمار مفيد باشد.
علائم سرطان کيسه صفرا, درمان سرطان کيسه صفرا
سنگ کيسه صفرا معمولا در زنان ميان سال ديده مي شود
آزمايش ها و روش هايي که براي تعيين مراحل سرطان کيسه صفرا به کار برده مي شوند شامل موارد زير هستند:
• جراحي اکتشافي. پزشک ممکن است براي بررسي شکم بيمار انجام جراحي را پيشنهاد کند تا با مشاهده نشانه ها ميزان گسترش سرطان کيسه صفرا را مشخص کند.
در نوعي روش جراحي که لاپاراسکوپي ناميده مي شود، جراح يک برش کوچک در شکم بيمار ايجاد مي کند و يک دوربين باريک را از طريق آن وارد شکم مي کند. اين دوربين به جراح اين امکان را مي دهد که اندام هاي اطراف کيسه صفرا را از نظر وجود نشانه هاي گسترش سرطان در آنها مورد بررسي قرار دهد.
• آزمايش ها براي بررسي مجراهاي صفراوي. پزشک ممکن است استفاده از روش هايي را پيشنهاد کند که در آنها مواد رنگي به داخل مجراهاي صفراوي تزريق مي شود. سپس با استفاده از روش هاي تصويربرداري حرکت اين ماده در داخل مجاري ثبت مي شود. اين روش ها مي توانند وجود انسداد در مجاري صفراوي را نشان دهند.
اين روش ها شامل کلانژيوپانکراتوگرافي رتروگراد آندوسکوپيک، کلانژيوگرافي با رزونانس مغناتيسي و کلانژيوگرافي ترانس هپاتيک پوستي مي باشند.
• ساير روش هاي تصويربرداري. براي بيماران مبتلا به سرطان کيسه صفرا اسکن هاي مختلفي صورت مي گيرد تا مشخص شود که سرطان در بدن آنها متاستاز داده است يا فقط کيسه صفرا را درگير کرده است.
برحسب وضعيت بيمار روش هايي که براي اسکن استفاده مي شود متفاوت خواهد بود. روش هاي تصويربرداري متداولي که براي اين کار استفاده مي شود شامل سي تي اسکن قفسه سينه و شکم، سونوگرافي و MRI کبد و توموگرافي انتشار پوزيتيرون مي باشند.
مراحل سرطان کيسه صفرا
مراحل سرطان کيسه صفرا عبارتند از:
• مرحله يک (Stage I). در اين مرحله، سرطان کيسه صفرا به لايه داخلي کيسه صفرا محدود مي شود.
• مرحله دو (Stage II). در اين مرحله، سرطان کيسه صفرا به لايه خارجي کيسه صفرا نيز گسترش پيدا مي کند و ممکن است به خارج از کيسه صفرا نيز گسترش داشته باشد.
• مرحله سه (Stage III). در اين مرحله، سرطان کيسه صفرا به يک يا بيش از يک اندام از اندام هاي مجاور کيسه صفرا مانند کبد، روده باريک يا معده گسترش پيدا کرده است. همچنين در اين مرحله سرطان ممکن است به گره هاي لنفاوي مجاور نيز گسترش پيدا کرده باشد.
• مرحله چهار (Stage IV). در اين مرحله که شامل مراحل پاياني سرطان کيسه صفرا مي باشد تومور بزرگ کيسه صفرا به چندين اندام از اندام هاي مجاور کيسه صفرا گسترش پيدا مي کند و تومورها با اندازه هاي مختلف مي توانند در اندام هاي دورتر بدن نيز منتشر شوند.
درمان دارويي
روش هاي درماني براي درمان سرطان کيسه صفرا با توجه مرحله سرطان بيمار، وضعيت سلامت عمومي وي و تمايلات خود بيمار مي تواند متفاوت باشد. هدف اوليه درمان، حذف سرطان کيسه صفرا است اما زماني که اين مورد امکان پذير نباشد، ساير درمان ها مي توانند براي کنترل سرعت پيشرفت بيماري و حفظ راحتي بيمار به کار برده شوند.
علائم سرطان کيسه صفرا, درمان سرطان کيسه صفرا
جراحي براي مرحله اول سرطان کيسه صفرا
اگر بيمار در مرحله اول سرطان کيسه صفرا باشد، جراحي مي تواند براي وي مفيد واقع شود. انواع کاربردهاي جراحي براي اين بيماري شامل موارد زير هستند:
* جراحي براي برداشت کيسه صفرا. سرطان کيسه صفرا در مراحل اوليه که تنها محدود به خود کيسه صفرا مي باشد با يک عمل جراحي که در آن کيسه صفرا برداشته مي شود (کولکتومي) قابل درمان است.
*جراحي براي برداشت کيسه صفرا و بخشي از کبد. سرطان کيسه صفرا که از کيسه صفرا عبور کرده و به کبد نيز گسترش پيدا کرده است، معمولاً با جراحي براي برداشت کيسه صفرا و بخشي از کبد و مجاري صفراوي که در مجاورت کيسه صفرا قرار دارند درمان مي شود.
تاکنون مشخص نشده است که آيا استفاده از درمان هاي اضافي پس از انجام جراحي هاي موفق مي تواند در کاهش احتمال بازگشت مجدد سرطان مؤثر باشد يا خير. برخي مطالعاتي به اثرات مفيد اين درمان هاي پس از جراحي پي برده اند. بنابراين در اغلب موارد، پزشک ممکن است انجام شيمي درماني، راديوتراپي يا هردو را پس از جراحي به بيمار توصيه کند.
براي تصميم گيري در خصوص استفاده از اين روش هاي درماني، در مورد مزايا و معايب اين روش ها با پزشک خود صحبت کنيد.
درمان ها براي مراحل آخر سرطان کيسه صفرا
براي سرطان کيسه صفرايي که به ساير قسمت هاي بدن نيز گسترش پيدا کرده است، روش جراحي نمي تواند مفيد باشد. در اين موارد پزشکان از درمان هايي براي کاهش علايم و نشانه هاي سرطان در بيماران و احساس راحتي بيشتر در آنها استفاده مي کنند.
علائم سرطان کيسه صفرا, درمان سرطان کيسه صفرا
سرطان کيسه صفرا در بين زنان، دو برابر مردان شايع است
اين روش هاي درماني شامل موارد زير هستند:
• شيمي درماني. شيمي درماني روشي است که در آن از داروهاي شيميايي براي کشتن سلول هاي سرطاني استفاده مي شود.
• راديوتراپي. در اين روش از انرژي اشعه هاي قوي مانند اشعه ايکس براي کشتن سلول هاي سرطاني استفاده مي شود.
• کارآزمايي هاي باليني. در اين روش از داروهاي جديد يا آزمايشي براي درمان سرطان کيسه صفرا استفاده مي شود. در خصوص شرکت در اين مطالعات با پزشک خود مشورت نماييد.
روش هاي درماني براي رفع انسداد مجاري صفراوي
در مراحل پيشرفته سرطان کيسه صفرا ممکن است انسداد مجاري صفراوي رخ دهد که مي تواند منجر به عوارض و بيماري هاي بعدي گردد. روش هاي درماني براي رفع انسداد مجاري صفراوي در اين مورد مي توانند مفيد باشند.
به عنوان مثال، جراح ها مي توانند يک لوله فلزي توخالي (استنت) را در مجاري صفراوي قرار دهند تا مجاري را باز نگه دارد يا از طريق جراحي، مجاري صفراوي جديدي در اطراف ناحيه مسدود شده تشکيل شود (باي پس صفراي).
شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.