راه ماندگاری
موسسه خيريه نيكوكاران حامی

موسسه خيريه نيكوكاران حامی

موسسه خيريه نيكوكاران حامی

کودکان کار-زنان سرپرست-خانواده های بی سرپرست-کودکان بد سرپرست-

هسته مرکزی موسسه خیریه نیکوکاران حامی، پشتیبان و حامی دانشجویان ودانش آموزان با استعداد اما به لحاظ اقتصادی فقیر و کم درآمد، در سال ۱۳۸۶ ، با نیت خیر و انسان دوستانه شکل گرفت و سپس در سال ۱۳۸۹ به عنوان نهادی رسمی و قانونی زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران با شماره ۲۵۹۹۰به ثبت رسید و فعالیت های خودرا به صورت جدی تر دنبال نمود. موسسه حامي با تكيه ويژه بر ايجاد امكانات مناسب و مكفي جهت ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان مستعد و بي بضاعت مي كوشد تا با ايجاد ساز و كارهائي براي شناسايي دانش آموزان با استعداد مقاطع مختلف تحصيلي و دانشجويان دانشگاه ها ، از طريق تأمين هزينه هاي تحصيلي ، برگزاري كلاسهاي آموزشي توسط نيروهاي انساني زبده و تهيه وسایل آموزشي و کمک آموزشي به هدف اصلي خود كه پرورش و شكوفائي علمي فرزندان ايران است دست يابد .در حال حاضر تعدادی دانش آموز و دانشجوي با استعداد به طور مستقيم و غيـر مستقيم تحـت پوشـش حمايت هاي آموزشي موسسه حامي قرار دارند و شاخص هاي مرتبط با سطح رشد تحصيلي آنان تحت نظارت مددكاران و كارشناسان حامي به طور مرتب و متناوب مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد .
پيشينة « مؤسسه خيريه حامي » از سال هاي گذشته تأثير فقر اقتصادي در ممانعت از شكوفائي استعداد هاي درخشان بين اشخاصي كه به لحاظ روابط شغلي با يكديگر پيوند داشتند ، به عنوان يك نابساماني اجتماعي مطرح شد . اين اشخاص كه در ارائه اين بحث در جايگاه هيأت امناء و ساير اركان مؤسسه خيرية حامي قرار گرفتند و در حال حاضر نيز اين موسسه را مديريت مي كنند، از همان ابتداء و آغاز راه تصميم گرفتند كه بخشي از وقت و سرماية خود را به مقابله با اين نارسائي اجتماعي تخصيص دهند و در محدودة توانايي هاي خود سهمي در رفع اين نابساماني داشته باشند .  
ا ز سال 1386 اين اشخاص با تشكيل جلسات مرتب كه به اقتضاء زمان و به مناسبت اعياد مذهبي و ملي ممكن بود فواصل بين اين جلسات دو هفته تا يك ماه می باشد و با افتتاح يك حساب بانكي فعاليت هاي اجرائي خود را آغاز نمودند . اين دوره را مي توان آغاز شكل گيري مؤسسة خيرية نيكوكاران حامي برشمرد . در اين دوره اين فعاليتها صورت گرفت : تهية فهرستي از خانواده هايي كه از تأمين اقلام اساسي و حداقل معيشت عاجز بودند و تهيه و تحويل اين اقلام به آنان به مناسبتهاي مختلف اين فعاليت كماكان توسط مؤسسة خيرية نيكوكاران حامي پيگيري مي شود .
 كمك هاي مالي مستمر ماهيانه به زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست
 فعاليت اصلي مؤسسه در تلاش جهت يافتن دانش آموزان يا دانشجويان مستعد كه فقر مالي ادامه تحصيل و شكوفائي استعداد آنها را با مشكل مواجه ساخته متمركز شده است ،به شیوه های مختلف تحت پوشش قرار داده است :
 + پرداخت مستمري ماهانه
 + تأمين لوازم التحرير ، كتب آموزشي و كمك آموزشي و مانند آنها
 + تعهـد پرداخت هزينه مالي تحصيل آنها از قبيل هزينه تحصـيل در دانشگاه هـا و يا مـدارس غير انتفاعي يا آموزشگاه هاي خصوصي و ...
 در اين راستا با هدف يافتن اين گروه از مخاطبين از خدمات مشاورين مختلف استفاده يا از طريق مراجعه به مدارس واقع در مناطق محروم و مشاوره با مديران مدارس مختلف اعم از ابتدايي ، راهنمائي يا دبيرستان اقدام شده است . اين گونه بود كه در خلال اين سالها هستة اوليه مؤسسه خيريه نيكوكاران حامي شكل گرفت و در ادامة كار توسعه فعاليتها از طريق كمك گرفتن از وقت و سرمايه ساير اشخاص كه جهت نقش داشتن در فعاليتهاي مزبور اشتياق داشتند ، در دستور كار قرار گرفت و به اين لحاظ تمركز فعاليتهاي سابق در يك مؤسسه خيريه كه از طريق ثبت در مراجع قانوني از شخصيت حقوقي نيز برخوردار شده و بتواند با جذب كمك هاي اشخاص مشتاق ، دانش آموزان و دانشجويان بيشتري را تحت پوشش قرار دهد ، مورد بحث بود و در مورد آن توافق اوليه شكل گرفت .
 به اين ترتيب از اواخر سال 1386 تلاش براي ثبت موسسه آغاز شد .
 تلاش جهت ثبت موسسه نهايتاً در مرداد ماه 1389 به ثمر رسید وموسسه به عنوان نهاد تحت پوشش بهزيستي استان تهران تحت شماره 25990در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران با نام «مؤسسه خيريه نيكوكاران حامي» به ثبت رسيد و فعاليتهاي سابق در يك نهاد رسمي و داراي شخصيت حقوقي با تركيب هيأت امنـاء ، هيأت مـديره ، مدير عامل و با داشتن مجامع عمومي و بازرس متمركز شد . اساسنامه موسسه كه جايگاه و وظايف و صلاحيت هـاي هر ركن را مشخص مي نمود ، به ثبت رسيد و اقامتگاه موسسه معين و معرفي شد .
 با خاتمه تشريفات قانوني جهت ثبت موسسه ، فعاليتها با گستردگي و گوناگوني ادامـه يافت و منجملـه تشكيل نمايشـگاه هاي مختلف به منظور تقويت توان مالي موسسه به فعاليتهاي پيشين اضافه شد .
 موسسه در حال حاضر با پشتگرمي ساير اشخاص نيكوكار جهت گسترش فعاليتهاي خود و تحت پوشش قـراردادن دانش آموزان و دانشجويان مستعد ، کوشش مي کند و در اين مسير دستان گرم تمام انسانهاي نيكوكار را با صميميت مي فشارد .
 ب- هم اكنون : موسسه حامي با تكيه ويژه بر ايجاد امكانات مناسب و مكفي جهت ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان مستعد و بي بضاعت مي كوشد تا با ايجاد ساز و كارهائي براي شناسايي دانش آموزان با استعداد مقاطع مختلف تحصيلي و دانشجويان دانشگاه ها ، از طريق تأمين هزينه هاي تحصيلي ، برگزاري كلاسهاي آموزشي توسط نيروهاي انساني زبده و تهيه وسایل آموزشي و کمک آموزشي به هدف اصلي خود كه پرورش و شكوفائي علمي فرزندان ايران است دست يابد . در حال حاضر تعدادی دانش آموز و دانشجوي با استعداد به طور مستقيم و غيـر مستقيم تحـت پوشـش حمايت هاي آموزشي موسسه حامي قرار دارند و شاخص هاي مرتبط با سطح رشد تحصيلي آنان تحت نظارت مددكاران و كارشناسان حامي به طور مرتب و متناوب مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد
 شماره حساب : 31008537/40
بانك ملت - شعبه داووديه كد ۶۵۰۴۵
شماره مجازی کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۱۵۱۲

اطلاعات تماس موسسه خيريه نيكوكاران حامی

  • نام موسس:نامشخص
  • آدرس:تهران - خيابان شريعتی - بالاتراز تقاطع ميرداماد - خيابان زيبا - پلاك ۵۴ - واحد ۴
  • تلفن:021-۲۶۷۰۰۲۱۱-3
  • نمابر:021-26700209
  • وب سایت: موسسه خيريه نيكوكاران حامی
  • پست الکترونیک:info@nik-haami.ir
  • نوع جلب همکاری:کمک نقدی و غیرنقدی صندوق ها و قلک ها
شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.