راه ماندگاری

راه موفقیت

‍ برای اینکه موفق باشید باید کاری بکنید که افراد موفق انجام می دهند. 🔻 افراد موفق بسیار فعال هستند. 🔻 هدف گذاری می کنند، 🔻 کارها را به کارهای کوچکتر تقسیم می کنند. 🔻 موانع را پیش بینی می کنند. 🔻 موفقیت خود را مجسم می کنند. 🔻 برای خود جملات مثبت درست می کنند و به خودشان ایمان دارند.

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.