راه ماندگاری
 راه ماندگاری راه ماندگاری 18 فررودين 1397

صمیمیت یک اتفاقِ همیشگی و پایدار نیست

نخ‌های صمیمیت را در رابطه‌تان چک کنید. سکوت و پذیرش و گوش دادن و همدل بودن را انجام دهید. هر چند روز یکبار صمیمیت را تولید کنید. بین خودتان و رفیقتان. بین خودتان و شریکتان، بین خودتان و افرادی که برایتان عزیزند. در سکوت همراهشان باشید. بیرون بروید و دستشان را بگیرید و به چشم‌هایشان نگاه کنید. اجازه دهید آن روز، روزِ آنها باشد. اجازه دهید آن لحظاتِ کوتاه، حضورِ شما، صمیمیت تولید کند. همان صمیمیت های نازک، زخم‌های قبلیِ رابطه را ترمیم میکند و شما و یارتان احساس نزدیکی میکنید. و همین نزدیکی تنهایی درونی شما را کم میکند. انسانها به دیده شدن و گوش داده شدن احتیاج دارند. هر چند روز یکبار، غرور و منیت درونی‌مان را کنار بگذاریم و فکر کنیم دنیا چگونه خواهد بود اگر از دریچه ی یارمان به آن نگاه کنیم. انگاه وصل میشویم به درونِ حساس و شکننده ی یک آدم و او را با تمام احساساتش حس خواهیم کرد. و این تجربه ی بینظیر اسمش "صمیمیتِ اصیل" است. بدانیم که صمیمیت یک اتفاقِ همیشگی و پایدار نیست. بلکه لحظاتی کوتاه و بسیار ناپایدار است که در طول زمان با یک فرد باید مدام ایجاد شود و برای تولیدش بهتر است، آگاهانه، "حضور داشتن" را تمرین کنیم.

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.