راه ماندگاری

کارتن خوابی

کارتن خواب کیست؟

در بسیاری مواقع كسانی را كه کارتن‌خواب‌ می‌دانیم، افراد سرگردانی هستند که ممکن است سرپناه نیز داشته باشند؛ این دسته از کارتن‌خواب‌ها را می‌توان در حواشی شهرها و یا سکونتگاه‌های غیر رسمی دید، که به‌دلیل بیکاری و خرده فرهنگ رایج دراین مناطق،در خیابان پرسه می‌زنند.
گروه دیگری از معتادان خیابانگرد نیز افرادی را شامل می‌شود که سرپناه‌هایی موقت و غیرثابت مانند پاتوق‌ها، خانه‌های مجردی، سرپناه‌ها و خانه‌های امن شهرداری و... دارند؛ این افراد نیز هرچند ممکن است که جا و مکان ثابت نداشته باشند، اما بی‌سرپناه نیستند. و می توانند محلی را ولو با شرایط نامطلوب برای بیتوته تامین كنند.
به‌جز این دودسته، عده‌ای نیز به‌دلیل عوارض شدید جسمی و روانی اعتیاد و محرومیت از حداقل حمایت اجتماعی، بدون برخورداری از هیچ سرپناهی در خیابان زندگی می‌کنند. 

بخش توصیفی

بخش اقدامی

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.