راه ماندگاری

وضعیت آماری کارتن خوابی در شهر تهران

از سلسله مقالات کارتن خوابی
بیشترین کارتن خواب ها در مناطق 7، 12 و 16 ساکن هستند(گزارش به شورای اسلامی شهر تهران، 1392). سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران در سال 90 آماری را از نتایج گشت های جمع آوری و تکدی گری طی سال های 1385 تا 1390 ارائه کرده است.
البته این آمار نشان دهنده تعداد واقعی کارتن خواب ها در شهر تهران نیست و تنها اطلاعات محدودی به ما در مورد ابعاد مسئله در شهر تهران ارائه می کند. به ویژه این ارقام صرفاً تعداد دستگیر شده ها را نشان می دهد و با توجه به این که ممکن است یک فرد در طول سال بیش از یکبار جمع آوری شده باشد، لذا این آمار بیشتر جنبه عملکرد شهرداری را نشان می دهد تا این که نشان دهنده تعداد کارتن خواب ها باشد. آمارها مبین این امر است که جمع آوری بی خانمان ها و متکدیان مرد به نسبت زن در طول سال های 85 تا نیمه نخست سال 90 سیر صعودی داشته است. هم چنین در مورد اطفال پسر و دختر نیز این امر صادق است. این مسئله هم می تواند ناشی از افزایش تعداد کارتن خواب ها یا افزایش تعداد گشت های شهرداری باشد. بر اساس این گزارش ها، پراکنش و بیشترین محل تمرکز متکدیان به تفکیک و اولویت مناطق عبارت بوده اند از: منطقه 12 ، منطقه 7 و منطقه 16 تهران (کلانتری و همکاران،92).

هم چنین طبق گزارش سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در طول سال های 1385 تا 1390 مجموع 683580 نفر/شب در گرمخانه ها اقامت داشته اند. اخیراً برخی آمارها از حضور 15 هزار کارتن خواب در سطح شهر تهران که 15 درصد آن ها را زنان تشکیل می دهند، خبر می دهند(خبرگزاری مهر،1393).

نتایج تحقیقات و پِژوهش های انجام شده هم چنین مصاحبه های صورت گرفته با کارشناسان و متخصصان درباره افراد بی خانمان همگی به رابطه معنادار بین بی خانمانی و اعتیاد اشاره کرده اند. نتایج طرح «درمان و بازتوانی معتادان متجاهر با استفاده از ظرفیت تبصره 2 ماده 16» که در سال 1393 با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعیت تولد دوباره اجرا شده است نشان می دهد از تعداد 1143 بیمار در این طرح 39 درصد آن ها وضعیت اسکان خود را قبل از دستگیری بی خانمان گزارش کرده اند. قابل ذکر است که اطلاعات جدول زیر از طریق پرسش از بیماران تهیه شده است و احتمالاً درصدی قابل توجه دیگری از بیماران نیز بی خانمان بوده اند ولی به دلایل مختلف از جمله ترس، بی اعتمادی و ... حقیقت را بیان نکرده اند.

پیشامدها و پیامدهای بی خانمانی

بی خانمانی با فقر شهری رابطه ای تنگاتنگ دارد و از این دریچه بسیاری از مهاجران به شهرها و فقرای شهری به دلایل مختلف با این پدیده روبه رو می شوند. ناتوانی در پرداخت اجاره و تأمین هزینه های محل سكونت، بیماری و اختلالات ذهنی و روانی، معلولیت و ناتوانی های جسمانی و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل مستقیم مؤثر بر این پدیده هستند. هم چنین بسیاری از افراد بی خانمان از كمبود آموزش و یا مهارت های شغلی و یا فقدان انگیزه برای كار رنج می برند. اغلب افراد بی خانمان به علت فقدان مسكن با مشكل بی خانمانی روبه رو می شوند و هرچند در برخی موارد، این افراد به میزانی كه بتوانند نیازهای اصلی خود را تأمین كنند درآمد دارند، اما نداشتن مسكن ثابت باعث می شود تا آن ها با این معضل روبه رو شوند.
از سوی دیگر بی خانمانی پیامدهای فراوانی هم برای مجموعه شهر و هم برای افراد بی خانمان دارد. از نظر سلامت، عمده این افراد از سوء تغذیه رنج می برند و احتمال گسترش و شیوع بیماری های واگیردار به خصوص ایدز و هپاتیت در میان آنان بسیار زیاد است. هم چنین احتمال گرفتاری به انواع بیماری های ذهنی و روحی و روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الكل و حتی معلولیت های فیزیكی در میان این افراد بسیار بالاست. وضعیت سكونت این افراد و نیازهای روحی و روانی آن ها باعث می شود كه آن ها در معرض انواع سوء استفاده های دیگران اعم از سوءاستفاده جنسی و یا در معرض خشونت و جرائم شهری قرار گیرند.
تركیب فقر و اعتیاد به مواد مخدر یكی از دلایل اصلی بی خانمانی در بسیاری از مطالعات عنوان شده است و اعتیاد در میان فقیران شهری خطر بی خانمانی را به شكل معناداری افزایش می دهد. هم چنان كه اعتیاد احتمال در معرض سوءاستفاده جنسی قرار گرفتن افراد بی خانمان را به شكل قابل توجهی افزایش می دهد (دغاقله، 1389).

اخبار مرتبط با کارتن خوابی

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.